Twoje tłumaczenia

I proszę, nie tłumacz komunikatów zawierających nazwy własne, których nie znasz. Właśnie musiałem poprawić kilkanaście komunikatów nt. Wiki Lubi Zabytki (to taka jest poprawna nazwa) i Wikimedia Operations (tego się nie tłumaczy).

Matma Rex (talk)17:49, 28 September 2012

Aż taka słaba jestem :( Przepraszam.

BeginaFelicysym (talk)20:30, 28 September 2012