Prijevod ili ne

Jump to navigation Jump to search

Prijevod ili ne

Po pitanju ovoga: imaš li kakav komentar nakon što vidiš ovo? Misliš li i dalje da je nepotrebno prevedeno?

MaGa (talk)07:56, 17 April 2017

Ako tebi nije jasan pojam uključivanja nečega - onda ne nameći drugima svoje viđenje toga.

MaGa (talk)10:10, 26 April 2017