Prijevod ili ne

Fragment of a discussion from User talk:Bugoslav
Jump to navigation Jump to search

Ako tebi nije jasan pojam uključivanja nečega - onda ne nameći drugima svoje viđenje toga.

MaGa (talk)10:10, 26 April 2017