איננו

Fragment of a discussion from User talk:Guycn2
Jump to navigation Jump to search

אז אפשר לבקש ממך לא לשנות דברים כאלה אם אין לך הסבר טוב יותר מ„לדעתי”? זה דורש ממך ומאנשים אחרים זמן שעדיף להשקיע בדברים אחרים. תודה על ההבנה.

Amir E. Aharoni (talk)07:23, 24 April 2016