Jump to content

די!!! תרגמת הכול?!‏

Fragment of a discussion from User talk:Guycn2

היי אמיר. אכן, זה התחיל כשניסיתי לעשות משהו בארגז החול של API וראיתי שלא הכול מתורגם, אז באתי לכאן וראיתי שבקבוצה "Extensions used by Wikimedia" ובקבוצה "MediaWiki Action API" יש הודעות לא מתורגמות, אז תרגמתי אותן :) (לקח לי קצת זמן כי היו כמה מאות כאלו...)

לגבי כלי התרגום שאתה מפתח – מצטער, לא ידעתי... הרגש חופשי למחוק תרגומים שעשיתי אם הדבר יועיל לפיתוח הכלי.

Guycn2 · 17:06, 8 May 2018