Jump to content

די!!! תרגמת הכול?!‏

די!!! תרגמת הכול?!‏

הייתי פחות פעיל בחודשים האחרונים – חלקית כי הייתי עמוס בחיים האמיתיים, וחלקית כי שמרתי כמה מחרוזות לא מתורגמות בכוונה כי אני מפתח איזה כלי לתרגום יעיל יותר, ואני בודק את זה על מחרוזות אמיתיות בעברית. מכיוון שעשיתי את זה כמעט לבד במשך כמה שנים, לא חשבתי שמישהו יבוא ויחזיר את העברית ל־100%!

זאת בשום אופן לא תלונה, אלא להפך: תודה רבה! :)

Amir E. Aharoni (talk)15:43, 8 May 2018

היי אמיר. אכן, זה התחיל כשניסיתי לעשות משהו בארגז החול של API וראיתי שלא הכול מתורגם, אז באתי לכאן וראיתי שבקבוצה "Extensions used by Wikimedia" ובקבוצה "MediaWiki Action API" יש הודעות לא מתורגמות, אז תרגמתי אותן :) (לקח לי קצת זמן כי היו כמה מאות כאלו...)

לגבי כלי התרגום שאתה מפתח – מצטער, לא ידעתי... הרגש חופשי למחוק תרגומים שעשיתי אם הדבר יועיל לפיתוח הכלי.

Guycn2 · 17:06, 8 May 2018
 

אני מצטרף לתודות של אמיר עבור התרגומים והעריכות.

rotemlissTalk19:37, 8 May 2018

תודה רבה לשניכם, מאוד משמח לראות שפעילותי מוערכת ;-)

Guycn2 · 19:47, 8 May 2018