די!!! תרגמת הכול?!‏

Fragment of a discussion from User talk:Guycn2
Jump to navigation Jump to search

תודה רבה לשניכם, מאוד משמח לראות שפעילותי מוערכת ;-)

Guycn2 · 19:47, 8 May 2018