identificatie - determinatie

Fragment of a discussion from User talk:Optilete
Jump to navigation Jump to search

bepaald? bij grammatica niet goed opgelet zeker? Stam +t weet iedereen toch? Bepaald een vertaler onwaardig ;-) zegt Klaas `Z4␟` V:  enigszins sarcastisch

 Klaas `Z4␟` V12:23, 30 December 2018