Договарање

Fragment of a discussion from User talk:Rancher
Jump to navigation Jump to search

Важи. Све што предлажеш ћемо средити, али ми треба мало времена да посредим оно што смо се горе договорили.

BadDog (talk)20:59, 13 August 2018