הודעות שלא צריך לתרגם

Fragment of a discussion from User talk:Rotemliss
Jump to navigation Jump to search

עריכת ההודעה לא גורמת לנזק. אין בעיה לעשות זאת בדרך זו, בהנחה שהשגיאה לא נפוצה ב-core. אפשר לבדוק בקובץ MessagesHe.php האם ההודעה שייכת ל-core.

rotemlissTalk09:41, 5 April 2010

זה כבר ברור יותר. תודה.

Amir E. Aharoni09:45, 5 April 2010