מקסימלי VS מרבי

Fragment of a discussion from User talk:Rotemliss
Jump to navigation Jump to search

אכן עדיף "מרבי". תיקנתי, תודה על ההערה.

rotemlissTalk16:49, 13 March 2018
תודה :)
Guycn2 · 22:08, 14 March 2018