Blockipsuccesstext

Fragment of a discussion from User talk:Rotemliss
Jump to navigation Jump to search
  1. מעיון בקוד - כנראה שאם המשתמש לא קיים, הוא עובר לבדיקת המשתמש הנוכחי. אשתדל לבדוק זאת.
  2. כנראה חוסר עדכון של התוכנה, אם כי הבנתי שאמור להיות כלי שמעדכן את התרגומים. האם זה קורה גם בהודעות אחרות?
rotemlissTalk12:26, 16 June 2011

משהו דומה קרה ב־Math וסיפרתי לך על זה בדף שיחתך בוויקיפדיה בכותרת "הודעות של העדפות תצוגת נוסחאות".

Amir E. Aharoni13:19, 16 June 2011

ראיתי שהעניין הראשון נפתר. לעניין השני - תמוה שזה לא נפתר עדיין, מה גם שההודעה לא זהה גם לגרסה המוצהרת של ויקיפדיה, וגם לגרסה הנוכחית. לא ידוע לי למה זה קורה.

rotemlissTalk12:59, 31 July 2011