Oops! I did it again

Jump to navigation Jump to search

Oops! I did it again

ערכתי היום כמה הודעות שכנראה שייכות ל-core. אבל זה מעלה תהייה: למה בעצם לא לתרגם אותן כאן?

וגם ערכתי קצת מדריך התרגום לעברית שכתבת. אולי הגיע הזמן להפוך אותו לפחות אישי, כלומר שלא יהיה כתוב שם "אליי" אלא "ל-User:Rotemliss"?

Amir E. Aharoni16:03, 10 January 2011

אני כבר מתרגם במילא את ההודעות של ה־core בתוכנה עצמה, כך שעדיף שלא תהיה עבודה כפולה. אין בעיה לתקן שם שגיאות וכו'.

בנוגע למדריך - כיוון שהמדריך בעצם נכתב על ידי אל המתרגמים (כתבתי אותו בהתחלה במרחב המשתמש שלי), אני חושב שאין טעם בשינוי כזה.

rotemlissTalk22:12, 19 February 2011

לְמָה הכוונה "אין בעיה לתקן שם שגיאות"? אם יש כאן הודעה שכבר תרגמת ואני מוצא בה שגיאה, אז בסדר מבחינתך שמישהו יתקן אותה כאן?

Amir E. Aharoni17:54, 20 February 2011

כן.

rotemlissTalk22:17, 20 February 2011