Rcfilters

Fragment of a discussion from User talk:Rotemliss
Jump to navigation Jump to search

תודה על ההערה. ההודעות מסבירות את מה ש"אמור" להיות נכון, אך ההסבר הזה אכן עלול להיות פשטני יתר על המידה. אני לא חושב שמדובר בטעות מובהקת, אבל ייתכן שכדאי להבהיר את הנקודה הזאת בהודעה (למשל, על־ידי הוספת מילה מסייגת כמו "בדרך כלל"). כדאי שתפנה לאמיר לגבי שינוי המקור האנגלי; ואם זה ישונה במקור האנגלי, ודאי שגם ההודעה בעברית תשונה בהתאם.

rotemlissTalk18:34, 23 June 2017