Elastik

Jump to navigation Jump to search

Elastik ile Esnek arasındaki bilinirlik ne derece ki? :) Esnek daha bilinir bir şey. Herkes İstanbul gibi merkezi yerde yaşamıyor Vito :) Emperyan (talk) 13:14, 25 June 2012 (UTC)

Emperyan (talk)13:14, 25 June 2012

Eşanlamlı gibi görünüyorlar ama aralarında büyük bir ayrım var. İkisi de madde özelliği olarak alındığında, esneklik/elastiklik gösterip sonra orijinal şeklini alabilen gibi tanımlanıyor. Ancak esneklik için bir de "görüş ve tutumlarında katı olmayan" anlamı var; ki bir kişisel özellik olarak bakıldığında bu anlam baskınlık kazanıyor.

Burada vurgulanan ise, kişinin o madde özelliğinde tanımlanan şeyi göstermesi, kişilik özelliğindekini değil. Yani esnek dersek bu yıldıza, o zaman orada tarif edilenden çok farklı bir yanlış anlaşılmaya sapmış oluyoruz.

Vito Genovese13:18, 25 June 2012