User:Anjoeli9806

From translatewiki.net
Babel user information
hil-N Ini nga naga-usar ay may-ara nitibo ka-alam sang Hiligaynon.
en-5 This user has professional knowledge of English.
zh-2 这位用户的中文达到中级水平
ceb-1 Kining maong gumagamit makatampo og taphaw nga matang sa Sinugboanong Binisaya.
tl-3 Malaki ang kaalaman ng tagagamit na ito sa Tagalog.
This user helps translating MediaWiki.
This user has made at least
500 contributions.
Users by language

I am “Ian Leoj” from Iloilo City, Philippines. My goal is to translate into my native language, Hiligaynon or Ilonggo, with these ideologies in mind: (1) for my language to be recognized and utilized, (2) to preserve the beauty of the Hiligaynon language by having it in the Internet where most of the young generation are already having access, and (3) to help those who struggle to understand critical English by explaining articles in Hiligaynon.

Ako si "Ian Leoj" halin sa Dakbanua sang Iloilo, sa Pilipinas. Ang akon tinutuyo amo ang maglubad sa Hiligaynon ukon Ilonggo nga amo ang akon nitibo nga hambalanon, kaupod ang ini nga mga idelohiya: (1) agod to nga ang akon hambalanon pagakilalahon kag pagagamiton, (2) sa pagpabilin sang katahom sang hambalanon nga Hiligaynon paagi sa pagbutang sini sa Internet kon sa diin yadto ang mga pamatan-on sang sini nga henerasyon may yara sang palaagyan, kag (3) sa pagbulig sa mga nabudlayan sa paghangup sang madalom nga Iningles paagi sa pagpaathag sang mga artikulo sa Hiligaynon.

我是"吴怡良"。 我来自怡朗市,菲律宾。 我的母语是希利盖农语或Ilonggo。我的目标是从英文翻译成我的母语。我想到这些意识形态:(1)我一语地得到承认和利用,(2)保存通过在互联网它放在年轻一代的大多数人已经拥有访问该希利盖农语语言的美丽,和(3 ),以帮助那些谁斗争,理解文章的关键在解释希利盖农语英语。