Help us/krc

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page Help us and the translation is 100% complete.

Translatewiki.net-ге дагъан болургъа эмда андан ары айнытыуда болушургъа хазыр болгъан джангы волонтёрла керекдиле. Артыкъсыз да PHP-лагъымычыла, эмда бу викини къуралышына адамла, дагъыда Интеранационализация эмда локализацияны адырларына къарагъыз. Бизге болушургъа мадарыгъыз барды деб сагъыш эте эсегиз, неда биз сагъынмагъан затны биле эсегиз, Support бетде билдириу къоюгъуз.

Биз хайырланнган кодну бютеулей MediaWiki гёзенда табаргъа боллукъсуз (къара). Джарашдырыу эмда хайырланыу бла байламлы уллу документация ачыкъды, аны юсюне кодну документациясы.

Ачыкъ проблемала бла функцияланы излемини тизмесин roadmap бетде къара, эмда ажымсыз Фабрикаторда.

Дагъыда къара

  • Category:Supported projects — мында кёчюрюлген, белгили проектле бла байламлы сюзюуле бла темаланы юсюнден информация табаргъа боллукъду