Project:Phủ nhận chung

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page Project:General disclaimer and the translation is 100% complete.
TRANSLATEWIKI.NET KHÔNG ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ PHÁP LÝ

Hãy cẩn trọng và suy xét khi sử dụng các bản dịch trong translatewiki.net. Mục đích chung là chúng sẽ có ích cho mọi người nhưng translatewiki.net không thể đảm bảo sự đúng đắn của nội dung tại đây.

Translatewiki.net và các biên tập viên của nó không có sự bảo đảm về nội dung trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù là biểu thị, hàm ý, hay do luật pháp quy định, bao gồm, nhưng không giới hạn trong sự bảo đảm về mặt thương mại hoặc phù hợp với một mục đích cụ thể hoặc sự bảo đảm rằng nội dung hoàn toàn không có lỗi.