Template:Welcome/th

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
translatewiki.net
Introduction
Getting started
Translation tutorial
How to start
See also
Localisation guidelines
Translating offline
FAQ
Support

ยินดีต้อนรับสู่เบต้าวิกิ!

สวัสดีคุณ Welcome ยินดีต้อนรับเข้าสู่เบต้าวิกิ! กรุณาสร้างหน้าผู้ใช้ของคุณ ที่ที่คุณจะบอกได้ว่าภาษาอะไรที่คุณจะทำบนเบต้าวิกิ หากคุณจะเริ่มงานแปลของคุณกรุณาเพิ่มชื่อของคุณในหน้าภาษาที่คุณจะแปลด้วย ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ฟังก์ชันแปล และ ฟังก์ชัน ส่วนขยายการแปลในมีเดียวิกิได้ คุณต้องขอสิทธิการแปลเสียก่อน ถ้าวิกิของคุณมีการแปลหลาย ๆ ที่มีประโยชน์ถูกเรียบเรียงไว้ทางด้านขวาแล้ว

เราขอให้คุณมีความสุขกับการอยู่ที่นี่ กรุณาทิ้งคำถามอะไรก็ตามในหน้าช่วยเหลือ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง