Template:Welcome/th

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search
translatewiki.net
Introduction
Getting started
Translation tutorial
How to start
See also
Localisation guidelines
Translating offline
FAQ
Support

ยินดีต้อนรับสู่เบต้าวิกิ!

สวัสดีคุณ Welcome ยินดีต้อนรับเข้าสู่เบต้าวิกิ! กรุณาสร้างหน้าผู้ใช้ของคุณ ที่ที่คุณจะบอกได้ว่าภาษาอะไรที่คุณจะทำบนเบต้าวิกิ หากคุณจะเริ่มงานแปลของคุณกรุณาเพิ่มชื่อของคุณในหน้าภาษาที่คุณจะแปลด้วย ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ฟังก์ชันแปล และ ฟังก์ชัน ส่วนขยายการแปลในมีเดียวิกิได้ คุณต้องขอสิทธิการแปลเสียก่อน ถ้าวิกิของคุณมีการแปลหลาย ๆ ที่มีประโยชน์ถูกเรียบเรียงไว้ทางด้านขวาแล้ว

เราขอให้คุณมีความสุขกับการอยู่ที่นี่ กรุณาทิ้งคำถามอะไรก็ตามในหน้าช่วยเหลือ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง