Itemin suomentaminen

Fragment of a discussion from Portal talk:Fi
Jump to navigation Jump to search

Alkaa mennä jo aika pyörävajaksi, mutta "poistettu linkki" on monitulkintainen, joten käyttäisin ensimmäist.

Nike (talk)11:59, 8 February 2013