Återställ i Flow

Fragment of a discussion from Portal talk:Sv
Jump to navigation Jump to search

Tyvärr krockar "sluta dölja" med unhide. Vad sägs om "ta fram" istället?

// WikiPhoenix Talk22:07, 25 November 2014

Klipp och klistra miss från min sida. undelete i listan ska vara unhide. Har nu rättat

Lokal Profil (talk)11:43, 26 November 2014