Bevakning / Övervakning (Utbruten ingress)

Fragment of a discussion from Portal talk:Sv
Jump to navigation Jump to search

Nu har jag kontrollerat alla och sedan strukit dem, så andra inte behöver gå igenom dem.

// WikiPhoenix [Talk]20:03, 10 April 2014