VisualEditor: Editor?

Fragment of a discussion from Portal talk:Sv
Jump to navigation Jump to search

Vad tycker du att vi ska översätta det till? Hittills har jag översatt det till "redigerare", då jag försöker undvika att använda engelska ord så mycket som möjligt.

// WikiPhoenix Talk14:46, 15 March 2016

Personligen är jag lika ok med båda så vi kan köra på "redigerare".

Lokal Profil (talk)09:35, 17 March 2016

Okej

// WikiPhoenix Talk10:56, 17 March 2016