{{LanguageHeader|he}}

Jump to navigation Jump to search

Done Translator rights are granted. Welcome!

ברוך בואך, כיף לראות עוד מתרגמים לעברית! אפשר לבקש ממני עזרה בכל נושא :)
Amir E. Aharoni (talk)05:52, 9 May 2012

זה גם אתה? אם כן אולי אתה ראית פעם אותי.

Yova (talk)18:04, 10 May 2012

זה אכן אני, אבל לא נראה לי שנפגשנו.

אני גם אחד המתכנתים באתר הזה, במיוחד בהקשר של בעיות של כתיבה מימין לשמאל, אז אם יש לך הערות כלשהו על זה, אני רוצה מאוד לשמוע. בחלון הזה של הדיונים זה לא כל כך נוח, וזה כנראה לא הולך להיות מתוקן בקרוב, אבל אני כן רוצה לשמוע כל בעיה אחרת מהסוג הזה.

Amir E. Aharoni (talk)18:25, 10 May 2012