דף משתמש

Fragment of a discussion from User talk:חיים
Jump to navigation Jump to search

ראיתי שערכת, תודה.

Amir E. Aharoni (talk)11:07, 23 August 2012

מה לעשות, לפעמים צריכים לקבל את דעת הרוב. צודק?

חיים (talk)11:08, 23 August 2012

צריך לקבל אותה רק כשהיא נכונה. במקרה הזה היא לא נכונה.

Amir E. Aharoni (talk)11:11, 23 August 2012

יקירי, זה אולי נשמע פילוספי ומעגלי, אבל דעת הרוב מתקבלת גם כשהיא טועה, ככה זה בדמוקרטיה.

חיים (talk)11:12, 23 August 2012

זאת לא דמוקרטיה. זה דקדוק תקני.

Amir E. Aharoni (talk)11:32, 23 August 2012