Jump to content

הגבהה, הגבהה, הגבהה

הגבהה, הגבהה, הגבהה

בעריכה הזאת כנראה ניסית לעשות הגבהת סגנון, אבל למעשה עשית שם כמה טעויות.

אנא אל תשנה הודעות קיימות אם אינך בטוח שזה נחוץ ונכון.

שים לב שכבר הערתי לך על זה כמה פעמים.

Amir E. Aharoni (talk)15:34, 2 April 2016

לא הבנתי מה הבעיה בעריכה הזאת. אילו טעויות עשיתי?

Guycn2 · 15:36, 2 April 2016
  • הטבלה הזאת -> טבלה זו: לא שגוי, אבל מיותר.
  • הזאת -> הזו: מיותר לחלוטין, ויש אומרים שגם שגוי (אם כי יש על זה מחלוקת).

אבל מעל הכול, זה פשוט לא נחוץ.

Amir E. Aharoni (talk)07:39, 3 April 2016