השימוש במירכא במקום בגרש

Fragment of a discussion from User talk:Guycn2
Jump to navigation Jump to search

תודה רבה על השחזורים :)

Yaron Shahrabani (talk)09:21, 2 July 2018