השימוש במירכא במקום בגרש

Fragment of a discussion from User talk:Guycn2
Jump to navigation Jump to search