Jump to content

השימוש במירכא במקום בגרש

השימוש במירכא במקום בגרש

היי גיא, לפי כללי שפה העברית יש להשתמש בסימן גרש כמו במילים ג׳ירפה, צ׳יפס וז׳יטון, המירכא הוא אילוץ עקב העדר הסימן במקלדת במשך שנים רבות.

לאחרונה בזכות מספר חברים (ביניהם מיודענו אמיר אהרוני) הועבר התקן באופן רשמי והוא נהוג בשלוש מערכות הפעלה מודרניות ומקובלות (ב־Mac OSX באופן שונה ובלתי תקני ובלינוקס ו־Windows כחלק מת״י 1452).

בנוגע למקובל: זה אכן לא היה מקובל כשלא הייתה אפשרות לכתוב את הסימן הזה בעזרת המקלדת אך כיום רוב משתמשי העברית יכולים להקליד את הסימן אך לאו דווקא בוחרים בכך, עם זאת תפוצת הסימן גדלה ובתרגומים מקצועיים סימן הגרש מככב.

אשמח לדון אתך בנושא בטרם עריכת שינויים כאלה כיוון שהמגמה הולכת לכיוון הגרש התקני גם אם זה לא המצב כרגע.

Yaron Shahrabani (talk)06:08, 2 July 2018

תודה רבה על השחזורים :)

Yaron Shahrabani (talk)09:21, 2 July 2018
 

היי ירון. הסיבה שהחלפתי את הגרש (׳) היא אכן עצם העובדה שהוא לא נגיש במקלדת, ולפי מה שראיתי בתרגומים אחרים בדרך־כלל משתמשים במירכה (').

בכל אופן, ביטלתי את עריכותיי בהודעות הללו.

Guycn2 · 09:22, 2 July 2018

בשלב זה אני לא חושב שיש לבצע את השינוי, לפני שנראה שימוש נרחב יותר בסימן זה ברשת (או לפחות בוויקיפדיה). כמו כן, יש לשמור על אחידות (לבצע את השינוי בכל הודעה או לא לבצעו באף הודעה). לכן אני מציע לא להשתמש בסימן זה בשלב זה.

rotemlissTalk18:41, 2 July 2018