כפתורי עורך חזותי

Fragment of a discussion from User talk:Guycn2
Jump to navigation Jump to search

כן, כי ההעדפות זה יותר רב־פעמי ושם בדרך־כלל צריך אחידות עם שאר ההעדפות.

Amir E. Aharoni (talk)16:10, 13 April 2016