סיכום -> תקציר

Jump to navigation Jump to search

סיכום -> תקציר

לפני שאתה משנה מינוח, תתייעץ עם אנשים. אל תשנה בלי לשאול.‏

Amir E. Aharoni (talk)11:55, 28 March 2016