Wikibase-undo-title

Wikibase-undo-title

Dette er en tekst som kommer opp før du har gjennomført en undo, og uten at det er brukeren som gjør undo som har gjort noe som skal angres. Sagt på en annen måte så har brukeren ikke angret noe, han er i ferd med å gjøre om en annens handling, og denne omgjøringen er ikke gjennomført. Sagt på enda en annen måte så er begrepet angre helt feilplassert i denne konteksten.

Jeblad (talk)18:51, 7 January 2013

Er det ikkje meldinga som kjem opp medan du angrar endringa? Som tittel øvst i nettlesarvindauga.

Njardarlogar (talk)22:12, 9 January 2013

Den er påbegynt, men ikke gjennomført. Utad er ingen endring gjennomført når meldingen kommer opp.

Jeblad (talk)17:03, 18 January 2013

Nettopp.

Njardarlogar (talk)17:04, 18 January 2013