Wikibase-undo-title

Er det ikkje meldinga som kjem opp medan du angrar endringa? Som tittel øvst i nettlesarvindauga.

Njardarlogar (talk)22:12, 9 January 2013

Den er påbegynt, men ikke gjennomført. Utad er ingen endring gjennomført når meldingen kommer opp.

Jeblad (talk)17:03, 18 January 2013

Nettopp.

Njardarlogar (talk)17:04, 18 January 2013