User talk:Jeblad

From translatewiki.net
translatewiki.net
Introduction
Getting started
Translation tutorial
How to start
See also
Localisation guidelines
Translating offline
FAQ
Support

Hi Jeblad. Welcome to translatewiki.net!

You can now start translating.

You should also check the portal for your language, the link is in the sidebar. Other useful pages are linked in the menu next to this message.

Your translations are transferred to the standard product every few days or every few weeks, depending on the product. Please notice that it may take longer before you see your translation in the actual product.

We wish you a productive and pleasant stay. Please leave any questions on Support (the link is also available on any page, in the navigation sidebar). Cheers!

Contents

Thread titleRepliesLast modified
Help correcting a mistake223:49, 11 July 2017
Svulstige floskler222:41, 29 May 2016
ContentTranslation020:59, 7 April 2015
Samandrag i Wikidata414:15, 27 December 2012

Help correcting a mistake

I have accidently created translations for a pair of Norsk bokmål messages in Catalan. As I can't delete them and I've seen you're active, I thought you could maybe help translating them correctly. The messages are:

I apologise for the inconvenience.

Ssola (talk)01:59, 11 July 2017

Added Norwegian translations. I know very little about labot, so the quality of the translations are questionable…

Jeblad (talk)21:12, 11 July 2017

Thank you! You can run the bot immediatly on a single page or specify a collection of pages that form a job, and this job is placed in a queue and run whenever there's availability.

Ssola (talk)23:49, 11 July 2017
 
 

Svulstige floskler

Hei, fint at du jobber med visualeditor-gruppa. Legg merke til at setninger som «takk for at du hjelper verden å oppdage mer!» er noe jeg har prøvd å unngå når jeg oversetter fordi jeg rett og slett synes det blir altfor svulstig ut på norsk.

Danmichaelo (talk)11:12, 21 May 2016

Den tidligere oversatte teksten var vel egentlig ingen oversettelse, men noe helt annet. Joda, de engelske tekstene er ofte svulstige, men da er løsningen å klage på originalen, ikke å klage på korrekte oversettelser.

Jeblad (talk)13:41, 21 May 2016

Meningen med meldingen mener jeg var bevart ("expresses gratitude for the user's upcoming edit").

Danmichaelo (talk)22:41, 29 May 2016
 
 

ContentTranslation

Hi!

Can you please help translating the ContentTranslation extension? We are enhancing its deployment to the Nynorsk Wikipedia, and I'd love it to be fully translated.

It's especially important to translate these messages:

Thank you very much!

Amir E. Aharoni (talk)20:59, 7 April 2015

Samandrag i Wikidata

Endringar av denne typen fører til orddelingsfeil. Omsetjinga som enno vert nytta på Wikidata er av typen Endra [it]-skildring, som det må vera. Anten det, eller Endra skildring for [it].

Njardarlogar (talk)10:13, 27 December 2012

I tekststrengen «Sette [$2] tilleggsnamn» er ikke [$2] et enkelt ord, det er en kommentar som kan inneholde flere identer, ord, fraser, lenker eller være tom. For øyeblikket brukes kun en enkelt ident, men dette vil endres. Ikke anta at det er noe enkelt som kan slås sammen med et etterfølgende ord, eller at det er noe som kan lappes sammen med en annen tekststreng, det vil senere kreve at det brukes flere strenger for å få nynorsk til å fungere. Vi bruker flere strenger i enkelte moduler og vi liker det ikke! ;)

For øyeblikket brukes kun en språkkode eller siteid, men det vil sannsynligvis endres fordi språkkode og siteid vil være forskjellig i en del tilfeller. Mekanismene for å håndtere dette vil ikke skille på om de brukes for label, alias, description eller sitelinks. I tilfellet med siteid må det også angis hvorvidt det ikke er en wikipedia, men noe annet slik som Commons. På toppen av det hele kan det være et autonym slik at det du trodde var en enkel språkkode blir arabisk eller russisk. Grunnen er at vi kan bruke autonymer uten at minneforbruket eksploderer, mens lokaliserte navn driver minnebruk i været.

Forvent at det aktuelle eksempelet blir noe ala «Sette [русский] tilleggsnamn» eller «Sette [norsk (bokmål), svenska] tilleggsnamn», kanskje til og med avhengig av hva brukeren har satt av preferanser. Vi ønsker å kunne bruke kyrelisk hvis strengen er russisk, vi ønsker ikke en språkkode skrevet med latinsk script midt inne i en russisk streng.

Alle slike sammendrag vil bruke samme underliggende implementasjon for parameteren $2, og denne vil ikke gjøre noen antakelser om hva som kommer foran eller bak. Kort sagt, det er en kommentar i redaksjonell parentes og ikke et ord som skal trekkes sammen med annen tekst.

Alle disse sammendragene er mer eller mindre like og en bør unngå for mye varians. De brukes alle steder hvor autokommentarer settes inn, og på grunn av dette bør de være enkle å lese og forstå. Blir de mer enn noen ganske få ord så synker gjenkjennbarheten og en må starte å lese hver enkelt streng.

Uansett, hvis du mener at det som var der er enklere/riktigere så feel free. Muligens tenker vi helt feil rundt dette og det finnes en eller annen enklere metode. Det som er der nå er en tekststreng vi kan lokalisere og et argument ($1) som angir antall etterfølgende verdier og et argument ($2) som angir de språk eller sites som brukes eller refereres. Sites vil senere bli lenket til det aktuelle nettstedet. Foran tekststrengen vil det komme en lenket pil (→) slik som i de ordinære sammendragene på Wikipedia, og etter tekststrengen vil verdiene bli listet opp. Muligens vil henvisning til språk som kommentar bli droppet til fordel for tagging med språk, eller at tagging vil bli brukt i tillegg til kommentaren i disse tilfellene. Det er ikke enkelt å skille noe mer mellom hva som går i argumentet $2, det ble vurdert å bruke et argument $3 som skulle inneholde siteid, men det er nokså begrensede muligheter for å bruke mer fancy parser functions. Dermed falt jeg ned på å plassere alt av språkkoder og siteids i samme argument, med de problemer det medfører når en skal lage tekststrengene for autokommentaren.

Jeblad (talk)11:15, 27 December 2012

Eg kan ikkje sjå anna enn at forma Sette [$2] tilleggsnamn set eit direkte samband mellom [$2] og resten av setninga; d.e. at [$2] ser ut som eit vanleg setningselement, som då må ha bindestrek eller skrivast om på liknande vis (på norsk, men ikkje engelsk). Hadde ein derimot skrive Sette tilleggsnamn [$2] verkar klammene som eit slags parentesar som kan frita innhaldet frå vanlege reglar; same kva det måtte vera. Det ville kan henda vore endå betre med vanlege parentesar, i det fall; for kjeldemeldinga òg.

Og same kva, meiner eg då at t.d. Sette [norsk (bokmål), svenska]-tilleggsnamn er rettare enn Sette [norsk (bokmål), svenska] tilleggsnamn av grunnen nemnd over. Men ingen av desse to ser heilt gode ut - i verste fall er båe to like galne.

Njardarlogar (talk)11:56, 27 December 2012

Innholdet i setningen er aksjon og innhold som endres, med argumenter som angir plural og språk/site. Det er uaktuelt å endre innhold i argumentene, men hvis nynorsk-folka mener at de vil ha annen rekkefølge i strengene enn andre språk så feel free. Uansett vil jeg sterkt råde dere til å holde strengene så konsistente som mulig.

Jeblad (talk)12:37, 27 December 2012

Det var ikkje snakk om å endra innhaldet i argumenta; men eventuelt parentesane, som er utanfor desse.

Om ein ikkje kan nytta bindestrek på norsk, er heller ikkje setninga Setting [$2] aliases rett engelsk; den rette norske omsetjinga av ei slik setning er nemleg med bindestrek, minder $2 var eit tal eller eit adjektiv.

Handling + objekt er setting aliases, tilleggsinformasjon er [$2]. Om [$2] ikkje er del av vanleg setningsstruktur, d.e. ikkje direkte knytt til objektet, bør det koma til sist: Setting aliases [$2]

Njardarlogar (talk)13:43, 27 December 2012