identificatie - determinatie

Fragment of a discussion from User talk:Optilete
Jump to navigation Jump to search
Edited by author.
Last edit: 12:31, 30 December 2018

Klinklare onzin. De context bepaalt bij een goede vertaler de vertaling. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Determinatie https://en.wikipedia.org/wiki/Identification

Optilete (talk)21:53, 18 October 2018

bepaald? bij grammatica niet goed opgelet zeker? Stam +t weet iedereen toch? Bepaald een vertaler onwaardig ;-) zegt Klaas `Z4␟` V:  enigszins sarcastisch

 Klaas `Z4␟` V12:23, 30 December 2018