שימוש בלוכסנים

Jump to navigation Jump to search

שימוש בלוכסנים

שלום רותם, רציתי להתייעץ איתך לגבי התרגומים של ההודעות הבאות:

על־פי כללי התרגום, אין להשתמש בלוכסנים (כגון "אני מצהיר/ה שאני מסכימ/ה"), ולכן נאלצתי לתרגם את ההודעות הנ"ל בצורה קצת מלאכותית, משום שבמקרים האלה לא ניתן להשתמש בלשון רבים. אני מסכים לחלוטין עם הכלל שאין להשתמש בלוכסנים ומבין את חשיבותו, אבל אולי כדאי לחרוג ממנו רק בהודעות האלו? ההודעה השנייה מבין אלו שכתבתי למעלה חשובה במיוחד, משום שעלול להיות לה תוקף משפטי, אז רצוי מאוד לנסחה בצורה הטובה ביותר. מה דעתך שנשתמש באופן חד־פעמי בלוכסנים בהודעות האלו?

Guycn2 · 22:54, 19 May 2018

נראה לי ששני הניסוחים הנוכחיים תקינים ולא כל כך מלאכותיים. בפרט, לדעתי ההודעה השנייה היא פתרון טוב לקושי הניסוחי ואין קושי לקרוא ולהבין אותה. אני חושב שלוכסנים יסיחו את הדעת ואינם מסייעים לניסוח; לדעתי יש להשתמש בלוכסנים רק במקרה שבו באמת ובתמים אין שום דרך אחרת לנסח את ההודעה (ואני משער שבדרך כלל יש דרך אחרת לניסוח, כמו בהודעות האלה).

rotemlissTalk19:14, 22 May 2018

אוקיי. תודה רבה על ההסבר ועל התיקונים.

Guycn2 · 20:00, 22 May 2018