שימוש בלוכסנים

Fragment of a discussion from User talk:Rotemliss
Jump to navigation Jump to search

נראה לי ששני הניסוחים הנוכחיים תקינים ולא כל כך מלאכותיים. בפרט, לדעתי ההודעה השנייה היא פתרון טוב לקושי הניסוחי ואין קושי לקרוא ולהבין אותה. אני חושב שלוכסנים יסיחו את הדעת ואינם מסייעים לניסוח; לדעתי יש להשתמש בלוכסנים רק במקרה שבו באמת ובתמים אין שום דרך אחרת לנסח את ההודעה (ואני משער שבדרך כלל יש דרך אחרת לניסוח, כמו בהודעות האלה).

rotemlissTalk19:14, 22 May 2018

אוקיי. תודה רבה על ההסבר ועל התיקונים.

Guycn2 · 20:00, 22 May 2018