AM

Jump to navigation Jump to search

מצטער, לא מסכים. ממש לא כל דוברי העברית יודעים מה זה AM ו־PM.

Amir E. Aharoni (talk)20:11, 8 January 2016

קשה להוכיח או להפריך טענה כזאת. הקושי המרכזי בעיני הוא אי־הדיוק, במיוחד לגבי "12 אחרי הצהריים" ו"1 אחרי הצהריים" (צריך להבין ש"הצהריים" = 12:00, וזה לא מובן מאליו), וגם מונחים מבלבלים כמו "12 לפני הצהריים", "2 לפני הצהריים", "8 אחרי הצהריים", "11 אחרי הצהריים": מי שלא יודע מהם AM ו־PM, כנראה גם לא יבין את השימושים האלה, אבל הבעיה היא שגם מי שכן יודע מהם AM ו־PM עלול להתקשות בהתחלה להבין שמדובר בתרגום שלהם (ולא במונחים מתוך סדרה של "בבוקר", "בלילה", "בצהריים", "אחרי הצהריים" וכו').

להבנתי הפתרון כאן הוא במסגרת השימוש בתכונה: אם אני מבין נכון, השינוי לא אמור לשנות את הצורה שבה כל משתמשי מדיה־ויקי יראו שעות, אלא רק מי שבחרו בהצגה של 12 שעות; ולגביהם - נוכל להניח שהם יודעים מהם AM ו־PM (אחרת הם לא היו בוחרים באפשרות הזאת).

rotemlissTalk22:00, 10 January 2016