Inkonsekventa licenstexter

Fragment of a discussion from Portal talk:Sv
Jump to navigation Jump to search

Jag tycker också "getts ut under" låter bra, men är det korrekt? Förutsätts där en handling utöver licensieringen? Att "släppa" låter onödigt talspråkligt medan licensiera är ett krångligt och osvenskt ord. Av alternativen ovan är "gjorts tillgänglig under" min favorit.

LPfi (talk)11:53, 15 December 2011

Formuleringen "getts ut under" förutsätter nog att verket är utgivet, vilket jag inte tänkte på. Allt offentliggjort material är inte utgivet. I Sverige förutsätter väl det att det finns en ansvarig utgivare (vilket inte nödvändigtvis stämmer för exempelvis bloggar som skulle kunna vilja tillgängliggöra sitt material under någon av licenserna). I USA är statyer utplacerade före 1978 publicerade på det datum då de utplacerades medan statyer utplacerade senare räknas som opublicerade (se Commons). "Släppa" och "licensiera" låter som talspråkliga eller uppstyltade konstruktioner som bör undvikas. Ditt förslag om "gjorts tillgänglig under" är nog, vid närmare eftertanke, även min favorit.

Stefan2 (talk)12:08, 15 December 2011

Inga fler kommentarer på en månad. Kan man anta att det finns konsensus för "gjorts tillgänglig under"?

Stefan2 (talk)22:49, 16 January 2012

Tycker även jag att den lät bäst. Möjligen "gjorts tillgänglig under xxx licensen".

Lokal Profil (talk)11:38, 15 February 2012

Inga särskrivningar ("xxx licensen"), tack!

Stefan2 (talk)11:41, 15 February 2012

"gjorts tillgänglig under licensen xxx"

Lokal Profil (talk)12:19, 15 February 2012

Upptäckte nyss denna diskussionen igen. Så för att spika "gjorts tillgänglig under xxx" eller "gjorts tillgänglig under licensen xxx"? Själv föredrar jag den andra och om ingen motsätter sig så ger jag mig på att införa den formuleringen. Ni är även mer än välkomna att hojta till ifall ni håller med.

Lokal Profil (talk)17:28, 3 April 2012

Jag föredrar nog "Denna fil har gjorts tillgänglig under licensen xxx". På så vis slipper man missförstånd där någon kanske inte fattar att CC-BY-SA är en licens.

Stefan2 (talk)18:07, 3 April 2012

Så:

  • "Denna fil har gjorts tillgänglig under licensen xxx" -- för licenser
  • "Denna fil har gjorts tillgänglig som xxx" -- för public domain (och potentiella andra icke-licenser)

Om inga protester sker så ändrar jag även arbete till verk i de licenstexter där det används som översättning av work i t.ex. "This work has been released...", "When re-using this work.." etc.

Lokal Profil (talk)16:01, 4 April 2012

"Public domain"-texter som till exempel CC-Zero är egentligen också licenser i de flesta länderna i världen eftersom upphovsrätt i allmänhet inte är frivillig, men låt gå. Arbete låter som en ytterst opassande översättning av work, så för min del får du gärna ändra det till verk.

Stefan2 (talk)18:50, 4 April 2012

Jag menade enbart de public domain mallar i stil med MediaWiki:Wm-license-pd-author-self-text/sv som inte specificerar en licens alls utan bara PD som koncept. För CC-Zero skulle jag nog ändå använda "under licensen..."

Lokal Profil (talk)14:20, 5 April 2012

Det låter utmärkt!

Stefan2 (talk)16:41, 5 April 2012

Nu bör alla vara fixade. Det kan fortfarande finnas några "arbete" som spökar då det inte alltid är klart från texten om "verk" passar in.

Lokal Profil (talk)23:38, 5 April 2012