שום דבר

Fragment of a discussion from User talk:דגש
Jump to navigation Jump to search

זה לא משלב נמוך מאוד. זה משלב רגיל לגמרי

Amir E. Aharoni (talk)14:43, 21 January 2020