ההחלפה של הגנת בדוקי העריכות

Fragment of a discussion from User talk:Amire80
Jump to navigation Jump to search

יצרתי בינתיים הודעות מערכת מקומית בוויקיפדיה העברית. מתי העדכון כאן ייכנס לתוקף ויהיה אפשר למחוק אותן?

דגש חזק - talk13:08, 29 January 2020

בדרך־כלל מתעדכן ביום רביעי שאחרי ביצוע העריכה פה.

במקרה הנוכחי יש בלגן גדול עם ההודעות האלה, וצריך לערוך דיון רחב יותר למען האחידות והדיוק.

Amir E. Aharoni (talk)13:26, 29 January 2020