תודה

Fragment of a discussion from User talk:Amire80
Jump to navigation Jump to search

בבקשה.

אם אתה בכל זאת רוצה הסבר נוסף, אז הצורה „הזאת” נפוצה הרבה יותר בעברית בכל סוגי הטקסטים ובכל התקופות, ואין שום סיבה להחליף אותה ב„הזו”.

Amir E. Aharoni (talk)06:26, 19 April 2020