MediaWiki:Protect-dropdown

Jump to navigation Jump to search

MediaWiki:Protect-dropdown

ני ניסח את ההודעה הזו? אני מבין שיש מלחמת עריכה שמועילה ויש כזו שלא.

דגש חזק - talk10:51, 5 July 2020

כמו עם שאלתך הקודמת, כדי למצוא מי בדיוק ניסח את זה, אצטרך לחפור עמוק בגרסאות גיט, וגם לזה אין לי כל־כך זמן, אבל זה ממילא לא נחוץ. מה שבטוח הוא שזה די עתיק, לפחות מאז 2008.

מעטים שמים לב לניסוח המסורבל הזה כי ברוב האתרים כנראה משנים את ההודעה הזאת מקומית כשיש קהילה מתפקדת, מתחילות השחתות רבות, ומתפתחות סיבות מקומיות לחסימה.

בכל אופן, שלחתי תיקון לאנגלית. לחץ על הקישור ל־en.json אם אתה רוצה לראות את השינוי בניסוח.

Amir E. Aharoni (talk)11:01, 5 July 2020