הגבהה, הגבהה, הגבהה, הגבהה, הגבהה, הגבהה

Fragment of a discussion from User talk:Guycn2
Jump to navigation Jump to search

ארבע מילים במקום שלוש זה ארוך יותר.

Amir E. Aharoni (talk)14:08, 12 June 2016