Jump to content

הגבהה, הגבהה, הגבהה, הגבהה, הגבהה, הגבהה

הגבהה, הגבהה, הגבהה, הגבהה, הגבהה, הגבהה

בפעם העשרים בערך: אל תגביה בלי סיבה.

[https://translatewiki.net/w/i.php?title=MediaWiki:Rev-suppressed-text-view/he&diff=next&oldid=6033755 מה טוב יותר בלכתוב „גרסה זו של הדף” על־פני „גרסת הדף הזאת”?

הגרסה שלך ארוכה יותר ומסורבלת יותר ולא משפרת שום דבר מהותי. ההימנעות הזאת מה׳ הידיעה היא הגבהה מלאכותית ומיותרת לגמרי.

Amir E. Aharoni (talk)05:02, 25 May 2016

אולי ההגבהה לא שיפרה שום דבר מהותי, אבל בעריכה הזאת גם שיניתי את הניסוח מלשון רבים ללשון יחיד, וזה כן שיפור מהותי. כך שההגבהה הייתה רק "על הדרך" ואני לא רואה סיבה למה לא לעשות אותה. הגרסה שלי לא פחות מובנת מהגרסה הקודמת, ואני גם לא רואה איך היא יותר ארוכה.

Guycn2 · 05:05, 25 May 2016

ארבע מילים במקום שלוש זה ארוך יותר.

Amir E. Aharoni (talk)14:08, 12 June 2016