Jump to content

תרגומי [[MediaWiki:Action-createpage/he]] ־ו[[MediaWiki:Action-createtalk/he]]

Fragment of a discussion from User talk:Guycn2

הניסוחים "ליצור דפים" ו"ליצור דפי שיחה" שגויים לפי מה שראיתי. המקרה היחיד שבו נתקלתי בהודעת השגיאה הזאת הוא כאשר ניסיתי ליצור דף מוגן, וכמובן שבמקרה כזה אני לא יכול ליצור רק את הדף הספציפי הזה, אבל אני כן יכול ליצור דפים אחרים.

נסה למשל להיכנס לכאן או לכאן. הדפים הספציפיים האלה מוגנים מפני יצירה, ולכן לא ניתן ליצור אותם, למרות שאתה דווקא כן יכול ליצור דפים בוויקיפדיה באופן כללי כי יש לך את ההרשאות createpage ו־createtalk, אבל אין לך הרשאה לערוך דפים מוגנים (editprotected אם אני לא טועה). במקרה כזה, הניסוח "אין באפשרותך ליצור דפים" יגרום לרושם מוטעה שהמשתמש לא יכול ליצור שום דף, בעוד שהוא לא יכול ליצור רק דפים מוגנים.

אגב, בוויקיפדיה האנגלית שינו את זה מקומית, כנראה מאותה הסיבה. כדאי לשנות במקור האנגלי ל"create this page".

Guycn2 · 22:11, 17 June 2016

מקובל עלי. תודה. אני לא עוסק כרגע בשינויים במקור האנגלי, כדאי לפנות לאמיר בעניין הזה.

rotemlissTalk21:02, 22 June 2016
פניתי אליו.
Guycn2 · 22:39, 22 June 2016