Jump to content

Emoji

Fragment of a discussion from User talk:Guycn2

באיזה אתר? בוויקיפדיה העברית?

Amir E. Aharoni (talk)14:12, 20 April 2016

לא רק, בכל המיזמים.

Guycn2 · 15:59, 20 April 2016

בכל המיזמים בעברית, אתה מתכוון?

האם הנחת שאם תכתוב פה MediaWiki:Tag-emoji/he, זה יועתק מפה למיזמים? כי זה לא עובד ככה.

Amir E. Aharoni (talk)04:57, 23 April 2016

האמת שכן, הנחתי שזה יועתק. איך אפשר לתרגם את זה אם לא ככה?

Guycn2 · 10:35, 23 April 2016

להגדיר בכל אתר ואתר או לשכנע את המתכנתים להוסיף את זה לתכנה, כמו תג visualeditor וכיו״ב. את זה עושים בפבריקטור.

Amir E. Aharoni (talk)12:42, 23 April 2016

טוב

Guycn2 · 15:37, 23 April 2016