קו נטוי

Jump to navigation Jump to search

קו נטוי

שים לב באיזה צד נמצא הקו נטוי של strong!‏

Amir E. Aharoni (talk)11:53, 28 March 2016

הלו! שים לב לקו הנטוי! זאת אזהרה אחרונה.

Amir E. Aharoni (talk)12:00, 28 March 2016

מה יש? מה אני עושה לא נכון עם הקו הנטוי?

LaG roiL (talk)12:09, 28 March 2016

שים לב באיזה צד אתה כותב אותו. תיקנתי לך אותו הרבה פעמים היום. ערבוב של תגי HTML עם טקסט מימין לשמאל זה דבר שצריך לעשות בזהירות.

Amir E. Aharoni (talk)12:21, 28 March 2016