קו נטוי

Fragment of a discussion from User talk:LaG roiL
Jump to navigation Jump to search

שים לב באיזה צד אתה כותב אותו. תיקנתי לך אותו הרבה פעמים היום. ערבוב של תגי HTML עם טקסט מימין לשמאל זה דבר שצריך לעשות בזהירות.

Amir E. Aharoni (talk)12:21, 28 March 2016