Jump to content

User talk:Shimmin Beg

From translatewiki.net
translatewiki.net
Introduction
Getting started
Translation tutorial
How to start
See also
Localisation guidelines
Translating offline
FAQ
Support

Hi Shimmin Beg. Welcome to translatewiki.net!

You can now start translating.

You should also check the portal for your language, the link is in the sidebar. Other useful pages are linked in the menu next to this message.

Your translations are transferred to the standard product every few days or every few weeks, depending on the product. Please notice that it may take longer before you see your translation in the actual product.

We wish you a productive and pleasant stay. Please leave any questions on Support (the link is also available on any page, in the navigation sidebar). Cheers!

Please consider confirming your e-mail address

Dear Shimmin Beg. Our records show that you have not confirmed your e-mail address. This means that other users cannot contact your by e-mail, and that you will not receive our periodic newsletter once every one or two months. If you mean to be an active contributor on Betawiki, we strongly advise you to confirm your e-mail address. The below steps describe how you can do that.

You can confirm your e-mail address as follows:

 • go to your preferences
 • fill out a valid e-mail address in the field behind "E-mail"
 • save your preferences; an e-mail will be sent to the e-mail address you submitted
 • check your e-mail. The e-mail contains a URL you should click to confirm your e-mail address.

Thank you for considering this. Cheers! Betawiki Staff 17:17, 18 July 2008 (UTC)

Babel extension on Betawiki

Hoi, we are implementing the Babel extension here on Betawiki, would you be so kind and help us to localise this extension in Manx ? Thanks, GerardM 22:06, 11 January 2009 (UTC)

I'll get on it. Bear with me! -- Shimmin Beg 23:39, 13 January 2009 (UTC)
I have translated all the messages that will allow it. Two say not to translate - do I save a copy of the English or do nothing? -- Shimmin Beg 23:02, 17 January 2009 (UTC)

rhifau Manaweg

Diolch am dy sylwadau ar fy nhudalen sgwrs. Does dim llawer o amser gen i i ateb nawr - ysgrifennaf rhagor heno. Os ydw i wedi deall yn iawn mae 'Cha' yn golygu 'does'. Os felly, heb paramedr ar gyfer 0 fe fydd eich brawddegau yn darllen 'Ta nel duillag erbee er gaghlaa'. Weithiau mae'r negeseuon gwreiddiol yn dod fesul dau, un ar gyfer 0 a'r llall ar gyfer y rhifau eraill. Weithiau nid yw 0 yn bosibl yn y frawddeg. Felly mae'n wir nad yw hwn yn broblem bob amser. Ond mae 0 yn gallu digwydd mewn neges weithiau. Rhywbeth i'w drafod gyda defnyddwyr eraill y wici Manaweg cyn gwneud penderfyniad terfynol? Lloffiwr 14:24, 12 January 2009 (UTC)

Yr amrywiaethau yn Gymraeg yw
 • 0 dim treiglad ond y frawddeg yn y negyddol, y ffurf unigol neu luosog ond nid y ffurf 'o dudalennau'.
 • 1 enw benywaidd yn treiglo'n feddal ag eithrio enwau'n dechrau gyda 'll' ac 'rh'; ansoddeiriau'n treiglo'n feddal
 • 2 enwau ac ansoddeiriau'n treiglo'n feddal
 • 3 enwau gwrywaidd yn treiglo'n llaes; ansoddeiriau benywaidd yn treiglo'n feddal
 • 6 enwau'n treiglo'n llaes
 • pob rhif arall - dim treiglad

Fel arfer byddwn yn defnyddio'r ffurf unigol ar ôl y rhif, "rhif d/tudalen" ond weithiau mae modd defnyddio'r gystrawen "rhif o dudalennau" - mae mymryn o wahaniaeth ystyr rhwng y ddwy gystrawen. Mae enghraifft o PLURAL Cymraeg ar Portal_talk:Cy. Fe wnes i gamgymeriad wrth holi am osod rheolau'r PLURAL Cymraeg oherwydd anghofiais bod yr holl beth yn ailadrodd ar gyfer 11, 12...21, 22...ayb! Rwyn disgwyl cael ymghynghori gydag arbenigwyr cyn holi am gael newid yr holl beth eto. Beth bynnag, does dim ots lle rydym yn defnyddio'r gystrawen 'rhif o dudalennau' ar gyfer 'pob rhif arall'!

Rwyt ti'n siwr o fod yn gwybod bod llawer o ffurfiau i'r lluosog yn Gymraeg; e.e. -au, -od, -oedd, newidiadau mewn llafariaid megis ffon/ffyn, Ffrancwr/Ffrancwyr, bachgen/bechgyn, newid terfyniad megis piffgwnnen/piffgwn (wasp in Ceredigion), posibilrwydd/posibiliadau. Diddorol gweld bod y Fanaweg ychydig yn symlach.
Os ydy'r Cymraeg yma'n rhy gymhleth i chi a bod diddordeb gyda chi fe wnaf ei roi yn Saesneg hefyd. Lloffiwr 20:41, 12 January 2009 (UTC)
Mae'n ddrwg gen i ddweud bod chi wedi neud sylwad da! Mi wna i feddwl am hwn. Dw'i wedi gofyn fyng nghyd-weithiwr i edrych ar y tudalen, felly arhosa i tan bod nhw wedi wneud hwn. Dôn i ddim yn gwybod bod rheolau 3 a 6 mor gymhleth; dw'i'n arfer wneud treiglad llaes ar eu hôl nhw a dim byd arall. Ond dw'i ddim yn cael cyfleon i siarad Cymraed y dyddiau 'ma, a dwi'n anghofio pethau. Diolch, ond dwi'n dallt y Gymraeg yma yn ddigon iawn er hyn o bryd.
Bydda i'n gwella'r tudalen Cymraeg er Wicipedia Manaweg pan bydd amser gen i, a chymharu'r ddwy iaith. Ond peidiwch â dal'ch anadl chi! -- Shimmin Beg 00:02, 14 January 2009 (UTC)

Earrooyn

Himmin, Ta mee er çheet er crampysyn lesh ny h-earrooyn. Ta ram jerraghyn lesh ny lhiagganyn yl-rey ayn myr shoh:

 • focklyn cadjin, lheid as feysht -> feyshtyn
 • focklyn cadjin lesh s dooblagh ec y jerrey, lheid as dorrys -> dorryssyn
 • focklyn cadjin lesh ey ny ee ec y jerrey, lheid as çhengey -> çhengaghyn; shalee -> shaleeghyn
 • focklyn cadjin lesh agh ec y jerrey (marennym ta ayndaue), lheid as Manninagh -> Manninee
 • focklyn neuchadjin lesh ee ec y jerrey, lheid as oayllee -> oaylleeyn
 • focklyn neuchadjin lesh agh ec y jerrey, lheid as brattagh -> bratteeyn
 • focklyn neuchadjin lesh ceaghley ec jerrey yn 'ockle, lheid as boayl -> buill

Cre er lhiat? --MacTire02 09:37, 17 January 2009 (UTC)

Hi VacTire, er lhiam nagh lhisagh shen doilleeid y ve. Mannagh vel mee lane fud y cheilley, ta ny reillyn earrooagh stiurey cur ry-cheilley yn earroo as y cummey yl-rey; cha nel ad jannoo y cummey yl-rey hene. T'eh orts ny cummaghyn kiart y chur ayn. Cha nel agh daa pharameter ec y Vaarle (unnaneagh as yl-rey), agh er coontey ny ceaghlaghyn t'ec y Ghaelg, ta kiare parameteryn ain.
Myr shen, lhisagh ad jeeaghyn myr shoh (ta $5 ny red caghlaaee):
 • Baarle: Frogs live in {{PLURAL:$5|$5 place|$5 places}} in Douglas.
 • Gaelg: Ta rannagyn cummal ayns {{PLURAL:$5|$5 boayl|$5 voayl|$5 voayl|$5 buill}} ayns Doolish.
S'treisht lhiam dy der shen dooin: 20 boayl; 1 voayl; 12 voayl; 3 buill.
Vel shen cooney? -- Shimmin Beg 13:03, 17 January 2009 (UTC)
Ah! Mie dy liooar. Ta mee toiggal dy mie nish. Gura mie ayd, ghooinney! --MacTire02 13:55, 17 January 2009 (UTC)

Contents

Thread titleRepliesLast modified
Help with Manx016:42, 8 February 2016

Help with Manx

Please translate to Manx (how-to) Completion Outdated
Interface messages* 0% Way to go to complete translations! 0% 25 to 0% remaining
User Guide 0% Way to go to complete translations! 0% 25 to 0% remaining
FAQ 0% Way to go to complete translations! 0% 25 to 0% remaining
Portal 0% Way to go to complete translations! 0% 25 to 0% remaining
TemplateData information 0% Way to go to complete translations! 0% 25 to 0% remaining
TemplateData help 0% Way to go to complete translations! 0% 25 to 0% remaining
* Most of the pages listed above are at Mediawiki.org — you can use your Wikipedia account to log in and work there.

Hello, and please excuse the English. My name is Erica and I am a community liaison for the visual editor at the Wikimedia Foundation.

I'm contacting you today as you are proficient in Manx, to ask you some time-sensitive help with translations related to the visual editor, here and at Mediawiki.org. I'm therefore providing this little table, hoping it can make the work easier for you, and please do not hesitate to contact me immediately if you need any further information.

I'd like to thank you in advance for what you will do and for the invaluable support you will provide to the Manx wikimedian community! (Please feel free to forward this message to other community members who may be equally interested or able to contribute.) Best,

Elitre (WMF) (talk)16:42, 8 February 2016