Angående «rephoto»

Jump to navigation Jump to search

Angående «rephoto»

This is a discussion about the term "rephoto". Please enable the terminology gadget to see the status in this box.

«Rephoto» er et selv-oppfunnet begrep som brukes i appen Ajapaik. Det er et bilde som tas fra samme perspektiv som et gammelt bilde, sånn at man kan sammenligne dem med hverandre. Er det noen som har noen gode forslag til hva det kan oversettes til på norsk? Mitt forslag er «gjenfoto» – er det forståelig nok? Det er nok greit om det ikke er 100 % selvforklarende, så lenge det er like forståelig som det engelske originaluttrykket. (Appen gjør det jo ganske klart hva det er, så jeg er ikke veldig bekymra for at folk ikke skal forstå «gjenfoto» om de ikke allerede veit hva det er.)

Jon Harald Søby (talk)15:03, 3 January 2022